คำย่อ อักษรย่อ


  ชม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ชม.ชั่วโมง -