คำย่อ อักษรย่อ


  ช.ค.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ช.ค.บ.เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ -