คำย่อ อักษรย่อ


  ช.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ช.ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ -