คำย่อ อักษรย่อ


  ช. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ช.ชาย -