คำย่อ อักษรย่อ


  ฉ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ฉ.ฉบับ -