คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ศ.จุลศักราช -