คำย่อ อักษรย่อ


  จนท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จนท.เจ้าหน้าที่ -