คำย่อ อักษรย่อ


  จ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.จังหวัด, วันจันทร์ -