คำย่อ อักษรย่อ


  ค.ร.ฟ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ค.ร.ฟ.คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย -