คำย่อ อักษรย่อ


  ธปท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทย -