คำย่อ อักษรย่อ


  ค.ร.น. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ค.ร.น.คูณร่วมน้อย -