คำย่อ อักษรย่อ


  ค.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต -