คำย่อ อักษรย่อ


  ทูลเกล้าฯ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม -