คำย่อ อักษรย่อ


  ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ค.คำคุณศัพท์ -