คำย่อ อักษรย่อ


  ข.ท.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ข.ท.ร.ข่าวทั่วราชอาณาจักร -