คำย่อ อักษรย่อ


  ขจก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขจก.ขบวนการโจรก่อการร้าย -