คำย่อ อักษรย่อ


  กอ.ปค. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กอ.ปค.กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ -