คำย่อ อักษรย่อ


  ทส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทส.นายทหารคนสนิท -