คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ส.อ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ส.อ.คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก -