คำย่อ อักษรย่อ


  กสส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กสส.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ -