คำย่อ อักษรย่อ


  ทศท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -