คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ว. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ว.คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม -