คำย่อ อักษรย่อ


  กล. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กล.กิโลลิตร -