คำย่อ อักษรย่อ


  กรป.กลาง ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กรป.กลางกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -