คำย่อ อักษรย่อ


  ทรท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทรท.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย -