คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ร.คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา -