คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ม.กฎหมาย, คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย -