คำย่อ อักษรย่อ


  กม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กม.กิโลเมตร -