คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ป.ส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ป.ส.คณะกรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ -