คำย่อ อักษรย่อ


  กปร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กปร.คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -