คำย่อ อักษรย่อ


  กปภ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กปภ.การประปาส่วนภูมิภาค -