คำย่อ อักษรย่อ


  กปน. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กปน.การประปานครหลวง -