คำย่อ อักษรย่อ


  กปจ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กปจ.คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด -