คำย่อ อักษรย่อ


  กบว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กบว.คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -