คำย่อ อักษรย่อ


  กนอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -