คำย่อ อักษรย่อ


  กนข. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กนข.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้าว -