คำย่อ อักษรย่อ


  กทอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทอ.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม -