คำย่อ อักษรย่อ


  กทอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทอ.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม -