คำย่อ อักษรย่อ


  กทธ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทธ.กรมทรัพยากรธรณี -