คำย่อ อักษรย่อ


  กต ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กตกระทรวงการต่างประเทศ -