คำย่อ อักษรย่อ


  ก.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.จ.คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด -