คำย่อ อักษรย่อ


  กค ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กคกระทรวงการคลัง -