คำย่อ อักษรย่อ


  กก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กก.กรรมการ, กิโลกรัม, คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร -