คำย่อ อักษรย่อ


  กก ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา -