คำย่อ อักษรย่อ


  ก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.กรัม, คำกริยา -