คำย่อ อักษรย่อ


  ธ.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ธ.ค.เดือนธันวาคม -