คำย่อ อักษรย่อ


  ตร.ว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตร.ว.ตารางวา -