คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ย. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ย.เดือนพฤศจิกายน -