คำย่อ อักษรย่อ


  ต.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.ค.เดือนตุลาคม -