คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ค.เดือนสิงหาคม -