คำย่อ อักษรย่อ


  มิ.ย. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มิ.ย.เดือนมิถุนายน -